Biuro Architektoniczne S2

Architektura
Inżynieria
Konsulting

e-mail: biuro@skwadrat.com.pl | tel.: 601 556 206 | tel.: 601 935 203

SERP Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Oferta

Poniżej przedstawiamy podstawowe działania i opracowania projektowe, które najczęściej wykonujemy.

Doradztwo inwestycyjne

Usługa zawierająca zebranie wszelkich informacji będących podstawą realizacji inwestycji, przedstawiająca charakterystykę przedsięwziętych zadań, harmonogram czasowy w relacji do przewidywanych zamierzeń. Uwzględnia wymagania formalne, własnościowe, infrastrukturalne, planistyczne a także rozpoznanie i określenie działań niezbędnych i towarzyszących prawidłowemu przygotowaniu do działań inwestycyjnych. Przedstawia zbiorczo ścieżkę postępowania formalnego i określa wymagane dokumenty i opracowania. Czyli mówiąc krótko określamy, czy dany teren, który bądź posiada inwestor, bądź zamierza nabyć, ma potencjał inwestycyjny, co można wybudować i na jakich zasadach.

Koncepcja programowo- przestrzenna

Określenie wymogów przestrzennych dla określenia ram powstania obiektu, wraz z przedstawieniem jego zakresu programowego. Zawiera schematy, analizy i warstwę tekstową, a także wstępne wizualizacje określające lokalizacje i gabaryty w odniesieniu do planowanej lokalizacji. Nie przesądza o rozwiązaniach technicznych, materiałowych czy rozplanowaniu wnętrza. Wskazuje pożądane kierunki w projektowaniu na dalszym etapie.

Pełno branżowa koncepcja architektoniczna

Opracowanie określające podstawę sporządzenia projektu technicznego przedstawiające w sposób graficzny (rzuty, przekroje, elewacje, wizualizacje) i tekstowy charakter obiektu, jego parametry techniczne czy materiałowe, powierzchniowe. Może zawierać wstępne określenie kosztów realizacji.

Projekt budowlany

Kompletna, wielobranżowa dokumentacja techniczna umożliwiająca uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwolenie na budowę, sporządzona zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, przez uprawnionych projektantów, w zgodzie z przepisami techniczno-budowanymi.

Projekt wykonawczy

Kompletna, wielobranżowa dokumentacja techniczna sporządzana po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, służąca uszczegółowieniu rozwiązań technicznych umożliwiających wykonanie robót budowlanych.

Projekt wnętrz

Projekty wykończenia wnętrz, z określeniem kolorystyki, zastosowanych materiałów, mebli, wraz z rysunkami wykonawczymi (rozwinięcia ścian, podłóg z układem posadzek, sufitów z doborem parametrów oświetlenia, itp.) zwłaszcza w zakresie przestrzeni ogólnodostępnych, eksponowanych jak hole, foyer, sale konferencyjne itp.

Jak pracujemy

Na pierwszym, niezobowiązującym spotkaniu określamy potrzeby klienta oraz nasze możliwości. Po ustaleniu oczekiwań i sprecyzowaniu celów przedstawiamy naszą ofertę na współpracę.

Po zaakceptowaniu naszej oferty współpraca każdorazowo rozpoczyna się podpisaniem umowy.

W przypadku inwestorów niekomercyjnych przeprowadzamy rozmowę z przyszłym inwestorem na temat jego rodziny, nawyków, potrzeb, planów. Inwestor często przychodzi z gotowym wyobrażeniem domu/wnętrza czy obiektu. Czasem pomysły są bardzo trafne i wymagają jedynie poukładania we właściwy sposób, ale czasem musimy rzetelnie określić priorytety i potrzeby od podstaw. To pomaga nam przygotować koncepcję wstępną. Na ogół inwestor otrzymuje 2 do 3 koncepcji różniących się układem przestrzennym. Przy wyborze optymalnego wariantu wprowadzamy modyfikacje i zaczynamy szczegółowe prace nad projektem koncepcyjnym zawierającym jeden wskazany wariant.

Następnym etapem jest sporządzenie projektu budowlanego. Często zdarza się, że inwestor potrzebuje wsparcia w określeniu niezbędnych materiałów wejściowych, takich jak mapy do celów projektowych, warunki techniczne, pozyskanie ewidencji gruntów czy wypisów z planu miejscowego. lub potrzebuje rady co załatwić i gdzie. Służymy pomocą zarówno w zakresie wskazania trybu postępowania urzędowego i formalnego jak i możemy przejąć te obowiązki i załatwić wszelkie formalności za inwestora. Materiały wejściowe są podstawą do projektowania i należy przewidzieć czas na ich pozyskanie.

Projekt budowany składa się z kilku branż. Możemy sporządzić wyłącznie część architektoniczną, bądź całościowo na życzenie inwestora, współpracując z projektantami innych branż.

Jeśli inwestycją jest przebudowa, rozbudowa bądź projekt wnętrz, na początku należy także sporządzić inwentaryzację, jeśli inwestor jej nie posiada. Są to szczegółowe pomiary pomieszczeń, włączając w to inwentaryzację instalacji, umiejscowienie pionów wod- kan i wentylacji. Trzeba mieć świadomość, że sporządzenie inwentaryzacji mieszkania, domu czy innego obiektu może być czasochłonne, a nieraz kłopotliwe- zwłaszcza jeśli inwestor mieszka w lokalu. Inwentaryzacji mogą podlegać także domowe sprzęty i meble, jeśli mają zostać uwzględnione w projekcie.

Czasem niezbędne jest zrobienie odkrywek lokalnych konstrukcji, czyli odkuć w ścianach czy stropach. Ma to na celu wstępne określenie stanu w jakim znajduje się konstrukcja obiektu, bądź weryfikacja układu konstrukcyjnego. Należy mieć na uwadze, iż w wypadków przebudów obowiązujące przepisy nakładają obowiązek wykonania oceny stanu technicznego, która jest odrębnym opracowaniem, wykonywanym przez uprawnionego konstruktora.

W zależności od stopnia skomplikowania zlecenia czas realizacji waha się od kilku do kilkunastu tygodni, lub nawet miesięcy.

Oferujemy także usługę konsultacji dekoratorskich na miejscu u klienta.