Biuro Architektoniczne S2

Architektura
Inżynieria
Konsulting

e-mail: biuro@skwadrat.com.pl | tel.: 601 556 206 | tel.: 601 935 203

SERP Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  • Miejska Strefa Wolnego Czasu
  • Miejska Strefa Wolnego Czasu
  • Miejska Strefa Wolnego Czasu
  • Miejska Strefa Wolnego Czasu
  • Miejska Strefa Wolnego Czasu
  • Miejska Strefa Wolnego Czasu
  • Miejska Strefa Wolnego Czasu

Miejska Strefa Wolnego Czasu

Koncepcje

Projekt dyplomowy, koncepcja rewitalizacji terenów po kopalni KWK Katowice. Projekt zakładał wprowadzenie w zdegradowaną przestrzeń uporządkowanej siatki kwartałów z funkcją wiodącą kultury, a także wytworzenie przestrzeni placu/ rynku miejskiego na osi Spodek- szyb Katowice.