Biuro Architektoniczne S2

Architektura
Inżynieria
Konsulting

e-mail: biuro@skwadrat.com.pl | tel.: 601 556 206 | tel.: 601 935 203

SERP Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej Polska Izba Inżynierów Budownictwa

O Firmie

Piotr Sułkowski

magister inżynier budownictwa,

uprawnienia wykonawcze konstrukcyjne b.o.

– studia dzienne magisterskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach Wydział Budownictwa, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie,   specjalizacja: budownictwo przemysłowe (1997-2002r.);
– dwuletnie studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu;
– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2005r.).

Swoją karierę zawodową rozpoczynałem w 2003 roku w firmie Hydrobudowa Śląsk S.A., gdzie pracowałem najpierw jako inżynier budowy, kierownik robót oraz od 2006 r. jako kierownik budowy. Od 2007r. byłem zatrudniony w firmie Energopol Południe S.A. jako z-ca dyrektora produkcji i logistyki, a od 2008 jako dyrektor ds. przygotowania produkcji. Od 2010r. pełniłem funkcję v-ce prezesa zarządu/dyrektora technicznego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie czerpiąc ze zdobytych doświadczeń rozwijam własną pracownię i jestem zaangażowany we własne projekty i prowadzenie budów.


Ewa Szymańska – Sułkowska

magister inżynier architekt,

uprawnienia projektowe architektoniczne b.o.,

kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty,

członek zarządu SARP  o/Katowice.

– studia dzienne magisterskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Architektury (1997-2002r. )
–  studia podyplomowe Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Architektury;
– uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (2008r.)
– uprawnienia  urbanistyczne (kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty 2014r.).
– członek Stowarzyszenia Architektów Polskich od 2005r.

Pracę zawodową zaczynałam w 2002r. w znanym katowickim biurze Małeccy Biuro Projektowe, w którym zdobyłam pierwsze szlify w zawodzie.Od 2004r. w pracowni P.A.Nova w Gliwicach uczestniczyłam przy powstawaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także większych obiektów kubaturowych, handlowych i biurowych. W firmie znanej marki konsultingowo-inżynieryjnej WYG International (od 2008r.)  pełniłam funkcje kolejno: koordynatora, kierownika projektów, a następnie zastępcy dyrektora oddziału katowickiego.

Posiadamy poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.


Pracujemy w środowisku CAD  umożliwiającym wymianę danych w formatach szeroko stosowanych w biurach inżynierskich.
Nasze biuro posiada legalne licencje oprogramowań specjalistycznych  Graphisoft, Autodesk i INTERsoft.